Yeterlik Belgesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu, Haziran 2019 tarihinde çalışmalarına yeniden başlamış olup, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yeterlik Belgesi ve Kurumsal Akreditasyon çalışmalarını hızla yürütmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yeterlik Belgesi 30.04.2020 tarihine kadar üniversiteler ve SB Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde eğitici kadrolarında çalışmakta olan doçent veya profesör ünvanlı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarına bir sefere mahsus olarak beş yıl geçerli olmak koşuluyla verilecektir. Yeterlik belgesi alınabilmesi için Türk Pediatri Kurumu Derneği ve/veya Türkiye Milli Pediatri Derneği üyelik şartı gerekmektedir. Bu bağlamda, koşulları sağlayan hocalarımıza belgeleri elektronik posta yoluyla ulaştırılacaktır.

Teknik sebeplerle ulaşılamayan hocalarımızın Yeterlik Belgesi başvurusunda bulunmak için 30.07.2020 tarihine kadar www.pediatriyeterlik.org veya www.pediatriyeterlik.org.tr adresinden istenen belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

İstenen belgeler:

  1. Çalıştığı kurumu ve kadrosunu gösterir belge
  2. Doçentlik Belgesi veya Profesörlük Belgesi
  3. Türk Pediatri Kurumu Derneği ve/veya Türkiye Milli Pediatri Derneği üyelik belgesi

Sorularınız için: iletisim@pediatriyeterlik.org